สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับการคัดเลือก BRIGHT SPOT องค์กรสร้างสุข กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 รางวัล ลำดับที่ 2 ชื่อเรื่อง องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

ข้อมูลอ้างอิง : http://hr.dmh.go.th/index.php?pages=document_hpn , องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

5 มีนาคม 2021 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) กรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี
2 มีนาคม 2021 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 5 เดือน
2 มีนาคม 2021 แผนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
2 มีนาคม 2021 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
1 มีนาคม 2021 การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
25 กุมภาพันธ์ 2021 สรุปจำนวนข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560-2564
23 กุมภาพันธ์ 2021 ขอเชิญผู้ปกครองร่วม เซ็นเอกสาร Consent Form
18 กุมภาพันธ์ 2021 จุลสารออนไลน์ “สบส.ซอย 8” ฉบับที่ 39
17 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
17 กุมภาพันธ์ 2021 ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
21 ตุลาคม 2020 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
1 ตุลาคม 2020 ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี
30 กันยายน 2020 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
4 สิงหาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กรกฎาคม 2020 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
17 กรกฎาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 พฤษภาคม 2020 การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ(ครั้งที่2)
1 มีนาคม 2021 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2021 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
14 มกราคม 2021 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
11 มกราคม 2021 รับสมัคร จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ 1 ตำแหน่ง
8 ธันวาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
23 พฤศจิกายน 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
15 ตุลาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
11 กันยายน 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
26 สิงหาคม 2020 รายการ จัดซื้ออาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
3 มีนาคม 2021 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
16 กุมภาพันธ์ 2021 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารรณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
10 กุมภาพันธ์ 2021 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
3 กุมภาพันธ์ 2021 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
1 กุมภาพันธ์ 2021 รายชื่อผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน
27 มกราคม 2021 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการและกลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์
25 มกราคม 2021 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการงานพาหนะ
22 มกราคม 2021 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
11 มกราคม 2021 รับสมัคร จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ 1 ตำแหน่ง
28 ธันวาคม 2020 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ


พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ

สนับสนุนโรงพยาบาลผ่าน QR Code

เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 672-6-89410-4
บัญชีเงินบริจาคของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
เงินบริจาคลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สื่อออนไลน์