สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับการคัดเลือก BRIGHT SPOT องค์กรสร้างสุข กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 รางวัล ลำดับที่ 2 ชื่อเรื่อง องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

ข้อมูลอ้างอิง : http://hr.dmh.go.th/index.php?pages=document_hpn , องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

11 กันยายน 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
26 สิงหาคม 2020 รายการ จัดซื้ออาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
21 สิงหาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
24 กรกฎาคม 2020 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
13 กรกฎาคม 2020 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
31 พฤษภาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
22 พฤษภาคม 2020 การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ(ครั้งที่2)
24 กันยายน 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กันยายน 2020 การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
22 กันยายน 2020 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพศชาย 1 อัตรา
15 กันยายน 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
14 กันยายน 2020 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
8 กันยายน 2020 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
27 สิงหาคม 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
18 สิงหาคม 2020 การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
14 สิงหาคม 2020 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
7 สิงหาคม 2020 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ขยายเวลารับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สื่อออนไลน์