สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

12 เมษายน 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
23 มีนาคม 2566 ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
23 มีนาคม 2566 ประกาศสัญญาต่อเติมอาคารเพื่ออยู่อาศัย 66
23 มีนาคม 2566 ประกาศสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ฉบับ ๒ ๒๕๖๖
23 มีนาคม 2566 “บุหรี่ไฟฟ้า”
23 มีนาคม 2566 แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
23 มีนาคม 2566 ค่าธรรมเนียมการชำระด้วยบัตรเครดิตสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1 มีนาคม 2566 หมอกพิษที่เรียกว่า. “บารากู่”
1 มีนาคม 2566 สคบ. ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง
1 มีนาคม 2566 ระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง
1 มีนาคม 2566 ระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบการลงทุนจัด
28 กุมภาพันธ์ 2566 ซื้อสินค้าออนไลน์ ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชำรุด
28 กุมภาพันธ์ 2566 ฉลากสินค้า ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค
28 กุมภาพันธ์ 2566 จัดฟัน…ให้คุ้มค่า ปลอดภัย เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน
28 กุมภาพันธ์ 2566 โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้
12 เมษายน 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
28 มีนาคม 2566 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถาบันฯ
11 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
7 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
18 ตุลาคม 2565 รายงานการเงินและรายละเอียดรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2565
16 ธันวาคม 2564 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ
3 ธันวาคม 2564 ขอเชินชวนยื่นเสนอราคาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
15 ตุลาคม 2564 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
7 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
24 เมษายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส
19 เมษายน 2566 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)
19 เมษายน 2566 การจัดหาพัสดุ
19 เมษายน 2566 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566
19 เมษายน 2566 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566
19 เมษายน 2566 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างมาดูแลบำรุง รักษา สวนหย่อย สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
18 เมษายน 2566 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
10 เมษายน 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
28 มีนาคม 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
29 พฤษภาคม 2566 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
19 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
10 พฤษภาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
12 เมษายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
2 มีนาคม 2566 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักเวชศสตร์การสื่อความหมาย (ครั้งที่ 1)
23 กุมภาพันธ์ 2566 ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
15 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
15 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานประชาสัมพันธ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 อัตรา
7 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักเวชศสตร์การสื่อความหมาย
23 มกราคม 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยพัฒนาการ จำนวน 1 อัตรา
17 มกราคม 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
17 มกราคม 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
6 มกราคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
22 ธันวาคม 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
20 ธันวาคม 2565 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการทำงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1 พฤษภาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเฝ้าระวังและติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าที่เป็นเป้าหมายการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 1
19 เมษายน 2566 กิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
29 มีนาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 1
28 มีนาคม 2566 การประชุมถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข
28 มีนาคม 2566 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2
21 มีนาคม 2566 รับมอบเงินบริจาคสบทบทุนจากมูลนิธิมาดามแป้ง
6 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4
20 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในการใช้เครื่องมือ TDAS ในระดับเขตสุขภาพ
16 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการสื่อสารเสริมและทางเลือกสำหรับผู้ปกครอง
27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ RICD FORUM 2023
22 ธันวาคม 2565 พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
16 กันยายน 2565 ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
9 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผ่านกระบวนการจัดการความรู้สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก และจัดทำร่างโปรแกรมต้นแบบการฝึกพัฒนาการเด็กที่มีภาวะออทิสซึมสำหรับผู้ปกครอง
31 สิงหาคม 2565 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3
8 กรกฎาคม 2565 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565


แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
0812355598
[email protected]

โรงพยาบาลสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

Web Link สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content