20 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
20 ตุลาคม 2564 จุลสารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 36
15 ตุลาคม 2564 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
8 ตุลาคม 2564 ศูนย์ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุฯ
8 ตุลาคม 2564 แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
8 ตุลาคม 2564 บทความซื้อของออนไลน์อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา
8 ตุลาคม 2564 สื่อการเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ
8 ตุลาคม 2564 นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2565
21 กันยายน 2564 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย 8 ประจำเดือนกันยายน 2564
21 กันยายน 2564 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564
15 ตุลาคม 2564 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
7 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
21 ตุลาคม 2563 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
11 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
18 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
7 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
3 กันยายน 2564 สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
29 สิงหาคม 2564 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเกมาดูแลบำรุง รักษา สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2564 สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
7 มิถุนายน 2564 สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
29 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
27 กันยายน 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
22 กันยายน 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท
21 กันยายน 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
20 กันยายน 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท
17 กันยายน 2564 เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3 กันยายน 2564 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 กันยายน 2564 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท
13 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท
4 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
9 ตุลาคม 2564 ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1
9 ตุลาคม 2564 ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ รพ.ธัญญารักษ์
24 กันยายน 2564 เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันมหิดล
2 สิงหาคม 2564 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2
24 กรกฎาคม 2564 องค์กรคุณธรรม นำความสุข “ถวายเทียนพรรษา”
23 กรกฎาคม 2564 การพัฒนากระบวนการคิดและสติปัญญา ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
16 กรกฎาคม 2564 การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อดุลยภาพชีวิตที่ดี ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
14 กรกฎาคม 2564 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม
10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
12 พฤศจิกายน 2563 สัปดาห์จิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

สื่อออนไลน์