สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

25 ตุลาคม 2566 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 5
19 ตุลาคม 2566 จุลสารออนไลน์ สบส.ซอย.8 ฉบับที่ 71 ประจำเดือนตุลาคม 2566
18 ตุลาคม 2566 รายงานการเงินและรายละเอียดรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2566
9 ตุลาคม 2566 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยาม เทวมหามกุฏวิทยมหาราช
12 เมษายน 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
23 มีนาคม 2566 ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
23 มีนาคม 2566 ประกาศสัญญาต่อเติมอาคารเพื่ออยู่อาศัย 66
23 มีนาคม 2566 ประกาศสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ฉบับ ๒ ๒๕๖๖
23 มีนาคม 2566 “บุหรี่ไฟฟ้า”
23 มีนาคม 2566 แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
23 มีนาคม 2566 ค่าธรรมเนียมการชำระด้วยบัตรเครดิตสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1 มีนาคม 2566 หมอกพิษที่เรียกว่า. “บารากู่”
1 มีนาคม 2566 สคบ. ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง
1 มีนาคม 2566 ระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง
1 มีนาคม 2566 ระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบการลงทุนจัด
18 ตุลาคม 2566 รายงานการเงินและรายละเอียดรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2566
12 เมษายน 2566 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
28 มีนาคม 2566 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถาบันฯ
11 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
7 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
18 ตุลาคม 2565 รายงานการเงินและรายละเอียดรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2565
16 ธันวาคม 2564 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ
3 ธันวาคม 2564 ขอเชินชวนยื่นเสนอราคาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
15 ตุลาคม 2564 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
7 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
1 พฤศจิกายน 2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 พฤศจิกายน 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
2 ตุลาคม 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
6 กันยายน 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรม
1 กันยายน 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
22 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ​(E-biding) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567
22 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ​(E-biding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
22 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ​(E-biding) จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2567
17 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ​(E-biding)​ รายการซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 8 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2567
3 สิงหาคม 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
21 กรกฎาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
20 กรกฎาคม 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
3 กรกฎาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1 มิถุนายน 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
24 เมษายน 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส
29 พฤศจิกายน 2566 ขยายเวลารับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
22 พฤศจิกายน 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
8 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
2 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
26 ตุลาคม 2566 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
24 ตุลาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
12 ตุลาคม 2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
29 กันยายน 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
27 กันยายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
11 กันยายน 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
30 สิงหาคม 2566 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน และลูกจ้างประจำปรับระดับชั้นงานจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ในตำแหน่งพนักงานสถิติ ส 4 และพนักงานพัสดุ ส 4
30 สิงหาคม 2566 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน และลูกจ้างประจำปรับระดับชั้นงานจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 ในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ส 3
25 สิงหาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ลูกจ้างประจำคัดเลือกการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน และการปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งพนักงานสถิติ ส 4 ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ส 4
25 สิงหาคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ลูกจ้างประจำคัดเลือกการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน และการปรับระดับชั้นงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ส 3
10 สิงหาคม 2566 รับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงาน และลูกจ้างประจำปรับระดับชั้นงานจากระดับ 3 เป็นระดับ 4
28 ตุลาคม 2566 จัดบูธ “Parenting ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล เพื่อสร้าง 7Q ในลูกรัก
10 กรกฎาคม 2566 ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สำหรับบุคลากรสถาบันฯ
10 มิถุนายน 2566 กิจกรรมกีฬามหาสนุก (Happy Relax)
30 พฤษภาคม 2566 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4
1 พฤษภาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเฝ้าระวังและติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าที่เป็นเป้าหมายการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 1
19 เมษายน 2566 กิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
29 มีนาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 1
28 มีนาคม 2566 การประชุมถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข
28 มีนาคม 2566 การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2
21 มีนาคม 2566 รับมอบเงินบริจาคสบทบทุนจากมูลนิธิมาดามแป้ง
6 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4
20 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในการใช้เครื่องมือ TDAS ในระดับเขตสุขภาพ
16 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการสื่อสารเสริมและทางเลือกสำหรับผู้ปกครอง
27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ RICD FORUM 2023
22 ธันวาคม 2565 พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
0812355598
[email protected]

โรงพยาบาลสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

Web Link สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content