สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

3 สิงหาคม 2565 พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
21 มิถุนายน 2565 จุลสารออนไลน์ สยส.ซอย 8 ฉบับที่ 55 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
6 มิถุนายน 2565 องค์ความรู้เศรษฐกิจพิเพียงของในหลวง
27 เมษายน 2565 จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565
22 เมษายน 2565 สบส. ซอย 8 ฉบับที่ 53 ประจำเดือนเมษายน 2565
21 เมษายน 2565 เลือกบริษัทรับสร้างบ้านอย่างไร ให้ได้บ้านอย่างที่ฝัน
21 เมษายน 2565 ซื้อของออนไลน์โดนโกง ต้องทำแบบนี้
21 เมษายน 2565 กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
8 เมษายน 2565 ดูแลจิตใจผู้สูงวัย ช่วยแก้ไขปัญหาการนอน
8 เมษายน 2565 ขับรถลุยน้ำท่วม ระวังประกันภัยไม่รับผิดชอบ
8 เมษายน 2565 ซื้อของออนไลน์โดนโกง ต้องทำแบบนี้
8 เมษายน 2565 เลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างไร ให้ปลอดภัย
4 เมษายน 2565 2022 European Business Position Paper
28 มีนาคม 2565 จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มีนาคม 2565
16 ธันวาคม 2564 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ
3 ธันวาคม 2564 ขอเชินชวนยื่นเสนอราคาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
15 ตุลาคม 2564 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
7 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
21 ตุลาคม 2563 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
1 ตุลาคม 2563 ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี
21 มิถุนายน 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565
8 เมษายน 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
8 เมษายน 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
16 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
26 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
27 มกราคม 2565 สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2564
25 มกราคม 2565 การจำหน่ายพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 64 รายการ
9 ธันวาคม 2564 สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
3 ธันวาคม 2564 ขอเชินชวนยื่นเสนอราคาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
11 พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
18 ตุลาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
7 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
5 สิงหาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
27 กรกฎาคม 2565 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก (ปริญญาโท)
1 กรกฎาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
1 กรกฎาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
6 มิถุนายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
27 พฤษภาคม 2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
27 พฤษภาคม 2565 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
20 พฤษภาคม 2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10 พฤษภาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6 พฤษภาคม 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
28 เมษายน 2565 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
25 เมษายน 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
12 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
5 เมษายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5 เมษายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
8 กรกฎาคม 2565 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
16 มิถุนายน 2565 อบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาสำหรับเด็กอายุ 2-15 ปี
3 มิถุนายน 2565 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
1 มิถุนายน 2565 การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางประสาทวิทยาและอบรม Neurofeedback
31 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ
6 พฤษภาคม 2565 พิธีรดน้ำดำหัวคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารอาวุโสและผู้เกษียณอายุ
2 พฤษภาคม 2565 อบรมการใช้เครื่องมือ Patient Journey Map
27 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน
25 เมษายน 2565 จุ้มอก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง
28 มีนาคม 2565 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565
28 มีนาคม 2565 การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕
19 มีนาคม 2565 ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ “ละอ่อนล้านนาฮ่วมใจ๋ ฮักสุขภาพ”
15 มีนาคม 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS Refresh)
6 มกราคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
9 ตุลาคม 2564 ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1


แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
0812355598
[email protected]

โรงพยาบาลสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

Web Link สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content