สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

21 มีนาคม 2566 ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
21 มีนาคม 2566 ประกาศสัญญาต่อเติมอาคารเพื่ออยู่อาศัย 66
21 มีนาคม 2566 ประกาศสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ฉบับ ๒ ๒๕๖๖
21 มีนาคม 2566 “บุหรี่ไฟฟ้า”
21 มีนาคม 2566 แอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
21 มีนาคม 2566 ค่าธรรมเนียมการชำระด้วยบัตรเครดิตสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1 มีนาคม 2566 หมอกพิษที่เรียกว่า. “บารากู่”
1 มีนาคม 2566 สคบ. ไม่รับร้องเรียนในเรื่องใดบ้าง
1 มีนาคม 2566 ระวังภัยในการซื้อรถยนต์มือสอง
1 มีนาคม 2566 ระวัง! แชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบการลงทุนจัด
28 กุมภาพันธ์ 2566 ซื้อสินค้าออนไลน์ ของก็ไม่ได้ บางทีก็ชำรุด
28 กุมภาพันธ์ 2566 ฉลากสินค้า ทำไมถึงสำคัญต่อผู้บริโภค
28 กุมภาพันธ์ 2566 จัดฟัน…ให้คุ้มค่า ปลอดภัย เลือกคลินิกที่ได้มาตรฐาน
28 กุมภาพันธ์ 2566 โฆษณาใช้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้
24 กุมภาพันธ์ 2566 แผนและรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 2566
11 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
7 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
18 ตุลาคม 2565 รายงานการเงินและรายละเอียดรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2565
16 ธันวาคม 2564 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ
3 ธันวาคม 2564 ขอเชินชวนยื่นเสนอราคาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
15 ตุลาคม 2564 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
7 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
21 ตุลาคม 2563 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
23 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
13 กุมภาพันธ์ 2566 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
5 มกราคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 ตุลาคม 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
26 สิงหาคม 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
26 สิงหาคม 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
24 สิงหาคม 2565 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างมาดูแลบำรุง รักษา สวนหย่อย สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
16 สิงหาคม 2565 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2566
21 มิถุนายน 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565
8 เมษายน 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
2 มีนาคม 2566 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักเวชศสตร์การสื่อความหมาย (ครั้งที่ 1)
23 กุมภาพันธ์ 2566 ขยายเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
15 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานประกันสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
15 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการทำงานประชาสัมพันธ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1 อัตรา
7 กุมภาพันธ์ 2566 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (ปริญญาโท) และตำแหน่งนักเวชศสตร์การสื่อความหมาย
23 มกราคม 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยพัฒนาการ จำนวน 1 อัตรา
17 มกราคม 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการงานบริการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
17 มกราคม 2566 รับสมัคร จ้างเหมาบริการงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
6 มกราคม 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
22 ธันวาคม 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
20 ธันวาคม 2565 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการทำงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
13 ธันวาคม 2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
30 พฤศจิกายน 2565 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (ครั้งที่ 2)
25 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
18 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
21 มีนาคม 2566 รับมอบเงินบริจาคสบทบทุนจากมูลนิธิมาดามแป้ง
6 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4
20 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในการใช้เครื่องมือ TDAS ในระดับเขตสุขภาพ
16 มกราคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการสื่อสารเสริมและทางเลือกสำหรับผู้ปกครอง
27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ RICD FORUM 2023
22 ธันวาคม 2565 พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
16 กันยายน 2565 ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
9 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผ่านกระบวนการจัดการความรู้สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก และจัดทำร่างโปรแกรมต้นแบบการฝึกพัฒนาการเด็กที่มีภาวะออทิสซึมสำหรับผู้ปกครอง
31 สิงหาคม 2565 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3
8 กรกฎาคม 2565 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
16 มิถุนายน 2565 อบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาสำหรับเด็กอายุ 2-15 ปี
3 มิถุนายน 2565 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
1 มิถุนายน 2565 การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางประสาทวิทยาและอบรม Neurofeedback
31 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ
6 พฤษภาคม 2565 พิธีรดน้ำดำหัวคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารอาวุโสและผู้เกษียณอายุ


แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
0812355598
[email protected]

โรงพยาบาลสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

Web Link สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content