19 มิถุนายน 2020 เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
2 มิถุนายน 2020 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
29 พฤษภาคม 2020 ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
28 พฤษภาคม 2020 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
18 พฤษภาคม 2020 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
14 พฤษภาคม 2020 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สื่อออนไลน์