ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรม

แผนจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมเด็กออทิสติกรายบุคคล สำหรับผู้ปกครองตามการวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือ TDAS โดยวิธีคัดเลือก
รายเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมเด็กออทิสติกรายบุคคล สำหรับผู้ปกครองตามการวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือ TDAS โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมเด็กออทิสติกรายบุคคล สำหรับผู้ปกครองตามการวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือ TDAS โดยวิธีคัดเลือก

แชท
Skip to content