ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สำหรับบุคลากรสถาบันฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.00-10.00 น. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สำหรับบุคลากรในสถาบันฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

แชท
Skip to content