ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)

2.ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)

3.เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)

6.สัญญาซื้อขาย จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง TMS (Transcranial Magnetic Stimulator)

แชท
Skip to content