ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2566

1.ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 8 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 8 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2566

3.รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 8 หมวด

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 8 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5.สัญญาจะซื้อจะขายจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 8 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชท
Skip to content