ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

3.รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5.สัญญาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชท
Skip to content