กิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2566 โดยบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันรดน้ำดำหัว ขอพร แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์ฯ และข้าราชการบำนาญ เป็นการแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ รวมถึงเป็นการขอขมา รับพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีอันดีงาม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content