การประชุมถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข

28 มีนาคม 2566 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การแก้ไขพัฒนาการเด็กล่าช้า ในการประชุมถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุข ในโครงการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ปี 2566 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง

แชท
Skip to content