ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

📗CDMH Journals ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
(เฉพาะภาษาอังกฤษ) 📌

📍ได้รับการรับรองคุณภาพบนฐานข้อมูล ACI, DOAJ, Google Scholar
📍ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 2
📍ตีพิมพ์ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
📍มีรูปแบบ ไกด์ไลน์แนะนำ

📮ขอบเขต (Scopes) เป็นวารสารเฉพาะทางที่รับตีพิมพ์บทความวิจัยผลงานวิชาการของกรมสุขภาพจิตทางด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวช รับตีพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กด้วยภาษาอังกฤษ

💎บทความที่ตีพิมพ์จะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบ ThaiJO
💎สามารถอ่านและส่งบทความได้ทาง 📥
.
📍งานวารสารวิชาการนานาชาติ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
📞โทร. 053 908 300 ต่อ 73167, 062-6629919 (พักตร์พิมินตรา)
📩e-mail: [email protected]

เอกสารแนบ

File Description Downloads
jpg S__6889488 20
แชท
Skip to content