ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างมาดูแลบำรุง รักษา สวนหย่อย สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

– ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส่์
– เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส่์ (e-bidding)
– ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
– รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

แชท
Skip to content