พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้เกียรติร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการฟื้นฟูเยียวยาจิตผู้พิการและญาติผู้พิการจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อาสาสมัครโครงการ RICD Wheelchair Project ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดปัตตานี

แชท
Skip to content