พิธีรดน้ำดำหัวคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารอาวุโสและผู้เกษียณอายุ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00น. พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานนำบุคลากรร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะที่ปรึกษาสถาบันฯ ผู้บริหารอาวุโสและผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอสุมาคาราวะและขอพรเพื่อเป็นสิริมงมล ในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2565 โดยมี นพ.สมัย ศิริทองถาวร อดีตรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และกรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ, พญ.กาญจนา คูณรังสีสมบูรณ์ ข้าราชการบำนาญ, คุณสินีนาฏ จิตต์ภัคดี ผู้แทนข้าราชการบำนาญ, คุณขวัญใจ ชัยมงคล ผู้แทนข้าราชการบำนาญ, คุณรุ่งเรือง มหาไม้ ผู้แทนข้าราชการบำนาญ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเสริมสร้างดุลยภาพชีวิตของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ โดย พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content