จุ้มอก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 22 เมษายน 2565 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมงานสุมาคารวะ สืบสานประเพณี สระเกล้า ดำหัว ท่านผู้ตรวจราชการสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2565 “จุ้มอก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ณ บริเวณบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์

แชท
Skip to content