ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ “ละอ่อนล้านนาฮ่วมใจ๋ ฮักสุขภาพ”

วันที่ 19 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยโควิด-19  “ละอ่อนล้านนาฮ่วมใจ๋ ฮักสุขภาพ” และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยโควิด-19  “ละอ่อนล้านนาฮ่วมใจ๋ ฮักสุขภาพ” และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แชท
Skip to content