รับมอบรถเข็นสำหรับเด็กและคนพิการ จากองค์กร Joni and Friends ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร กรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ให้เกียรติเปิดตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกับตัวแทนสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และได้รับการสนับสนุนจากกองพันพัฒนาที่ 3 พร้อมอาสาสมัคร RICD Wheelchair project รับมอบรถเข็นสำหรับเด็กและคนพิการ จำนวน 264 คัน จากองค์กร Joni and Friends ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สถาพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content