ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ตามเอกสารแนบ
1. e-Signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา
3. โปรโมชั่นอย่างไร ให้ถูกกฎหมาย
4. นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค