ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ รพ.ธัญญารักษ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และเยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเก็ดถะหวา อาคารอำนวยการ ชั้น 1 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่

แชท
Skip to content