เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันมหิดล

วันมหิดล 24 กันยายน 2564
นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมทีมสหวิชาชีพ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันมหิดล โดยโรงพยาบาลสวนปรุง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และจังหวัดเชียงใหม่ ระดมพลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
แชท
Skip to content