ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเกมาดูแลบำรุง รักษา สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเกมาดูแลบำรุง รักษา สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบดังนี้

  • รายละเอียดเงื่อนไขและข้อกำหนด (TOR)
  • งานจ้างเหมาดูแลสวน ต้นไม้ สวนหย่อม สวนหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 (ค่าบริการ)
  • ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สวนหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แชท
Skip to content