กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเด็กวัยเรียน

วันที่14 กรกฎาคม 2564 ทีมสหวิชาชีพ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปะไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน