ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงราย พร้อมมอบนโยบาย

วันที่ 30 มกราคม 2564 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบนโยบายในเรื่องกัญชาทางการแพทย์ การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 การบริหารงบประมาณ แก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 และรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของเขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์