ร่วมพิธีน้อมรำลึก วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่