ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 19 ปี สมเด็จย่า”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คุณรุ่งเรือง มหาไม้ และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล “ตามรอยพระบารมี 19 ปี สมเด็จย่า” ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่