ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นำโดยคุณพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล เข้าร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์