ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 (Global Handwashing Day)

ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก  ประจำปี 2563  (Global Handwashing Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดหนังสั้นหรือคลิปวิดีโอล้างมือ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในสถาบันฯ ร่วมส่งคลิปเข้าร่วมประกวด จำนวน 10 คลิป เพื่อรณรงค์และสร้างสุขนิสัยในการล้างมือที่ถูกต้อง ช่วยป้องกันและแพร่กระจายเชื้อ สะดวก ประหยัด และสามารถทำด้วยตัวเอง

เอกสารแนบ

File Description Downloads
jpg Global-Handwashing-Day-63 2