ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี

เอกสารแนบ

File Description Downloads
pdf ประชาสัมพันธ์ทำลายเอกสาร 61