การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค