รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค