ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10 กันยายน 2563 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 29 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านจิตวิทยาคลินิก และเยี่ยมชมการให้บริการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์