แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขั้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินตำแหน่ง

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขั้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินตำแหน่ง