แจ้งประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง (เพิ่มเติม)

แจ้งประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ตำแหน่งระดับควบ) และการขอรับเงินประจำตำแหน่ง (เพิ่มเติม)