ประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก โดยครู หมอ พ่อแม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน