ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เอกสารแนบ

File Description Downloads
pdf รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 53