ร่วมประชุมการจัดโครงการ โมบายคลายเครียดสัญจร

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการประชุมหารือการจัดโครงการเชิงรุกเสริมพลังสุขภาพจิตพื้นที่นำร่องอำเภอเมืองเชียงใหม่ “โมบายคลายเครียดสัญจร” โดยมี แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้เข้าพบ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาการจัดโครงการดังกล่าว ณ โรงพยาบาลสวนปรุง และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่