ศูนย์ฝึกอบรม (RICD Traning center)

ศูนย์ฝึกอบรม (RICD Traning center) . บริการจัดอบรม ประชุม สัมมนา มีห้องพักที่สะดวก สบาย มีห้องประชุม ที่บรรจุได้ถึง 500 คน