โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก

โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก
เป็นโครงการหารายได้ให้เด็กและผู้ปกครอง สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้ ดังคำว่า เราจะช่วยเหลือครอบครัวให้พึ่งพาตนเองได้