การบริการผู้ป่วยนอก

บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์  ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและสุขภาพจิต เด็กอายุ 0-15 ปี ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และกุมารแพทย์ โดยมีบริการคลินิกพิเศษ และการตรวจวินิจฉัยพิเศษ คือ   คลินิกฝังเข็ม ให้บริการฝังเข็มเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เปิดให้บริการในวันศุกร์