คลินิกแพทย์แผนไทย

คลินิกแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประเทศไทยเน้นหลักการรักษาสมดุลในร่างกายและกระตุ้นร่างกายตามหลักสมดุลย์ตามการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดทาง ปรัชญา องค์ความรู้ และวิถีปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพและการบำบัดรักษาโรคความเจ็บป่วยของคนไทยแบบดั้งเดิม สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้เปิดบริการการคลินิกแพทย์แผนไทยบูรณาการควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันมีการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย และการบำบัด ฟื้นฟู เช่น การนวดแบบราชสำนัก การประคบ และการรับประทานยาสมุนไพร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้น การรับรู้ของสมอง ทำให้เด็กมีการตอบสนองที่สงบลง และควบคุมพฤติกรรมได้ดีขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ และช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขา และยังช่วยให้เด็กๆมีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยยังมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ เช่น การพัฒนารูปแบบของการนวด ในเด็กสมาธิสั้น และการพัฒนายาสมุนไพรสำหรับเด็ก พัฒนาโครงการร่วมกับผู้ปกครองเด็กพิเศษ เป็นต้น