การใช้โปรแกรมคลื่นอินฟาเรดกระตุ้น

การใช้โปรแกรมคลื่นอินฟาเรดกระตุ้น  เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในสมอง (HEG) เพื่อเป็นการฝึกสมองเพิ่มสมาธิ ความคิด ความจำ การพูด และการพัฒนาการสำหรับผู้ป่วยโรคออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และในผู้สูงอายุ