การอบรมเชิงปฏิบัติการการจ้างงานคนพิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจ้างงานคนพิการ (Supported Employment – Jobcoach Program)

ดาวน์โหลดได้ที่

https://ricd.go.th/webth1/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1413

แชท
Skip to content