ไทยพัฒนาชุดตรวจออทิสติกในเด็กอ่อน หวังช่วยเด็กออทิสติกได้รับการรักษาเร็วขึ้น

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ พัฒนาชุดตรวจออทิสติกในเด็กอายุ 12 เดือนเป็นเครื่องแรกในไทย แม่นยำสูง มาตรฐานเทียบเท่าเครื่องมือระดับนานาชาติ ตอนนี้ได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย

นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรคออทิสติกพบมากในอันดับต้นๆ ของเด็กไทย เกิดจากความผิดปกติการทำงานของสมองตั้งแต่กำเนิด มีพัฒนาการบกพร่องทางด้านภาษา และพฤติกรรม ภาวะนี้จะรักษาได้ผลดีที่สุดเมื่ออายุต่ำกว่า 3 ขวบแม้ว่าจะไม่หายขาดแต่ก็ช่วยให้ใช้ชีวิตได้ปกติ แต่ส่วนใหญ่เริ่มตรวจพบและรักษาหลังอายุ 3 ขวบไปแล้ว

ดังนั้นสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ จึงได้พัฒนา เครื่องมือตรวจวินิจฉัยภาวะออทิสติกได้ตั้งแต่อายุ 12-48 เดือนที่เรียกว่า “ทีดาส (Thai Diagnostic Autism Scale :TDAS)” ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งมีความแม่นยำสูง มาตรฐานเทียบเท่าเครื่องมือระดับนานาชาติ ได้ยื่นจดลิขสิทธิ์แล้ว นับเป็นเครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสติกเครื่องแรกของไทยที่เตรียมใช้ในปี 2562

โดยชุดเครื่องมือตรวจวินิจฉัยนี้ ประกอบด้วย ของเล่นกระตุ้นประสาทสัมผัสของเด็ก 12 รายการ ได้แก่รถยนต์ ลูกบอล หุ่นรูปสัตว์ บล็อกไม้ โทรศัพท์ของเล่น ตุ๊กตาเด็ก ของเล่นเสริมทักษะพัฒนาการ 5 ด้านคือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหยิบจับ พัฒนาการภาษา การมอง การใช้มือและการได้ยิน พัดลมตั้งโต้ะจิ๋ว กล่องใส ชุดเป่าฟองสบู่ ชุดเครื่องครัวและอาหารจำลอง และผ้าสี่เหลี่ยม รวม 47 ชิ้น ต้นทุน 10,500 บาท

การใช้ต้องใช้ 2 ส่วนประกอบกัน คือ

1.สัมภาษณ์ผู้ปกครองครอบคลุมความบกพร่องในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กในหลายๆ สถานการณ์ และด้านพฤติกรรมความสนใจของเด็ก

2.การสังเกตพฤติกรรม เด็กขณะเล่นชุดเครื่องมือใน 6 กิจกรรม คือ1.การเล่นอิสระ 2.การเรียกชื่อ 3.เก็บของเล่นใส่กล่อง 4.เป่าฟองสบู่ 5. ทำอาหาร 6.จ๊ะเอ๋ และปูไต่ ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 45 นาที

อ้างอิงจาก

dailynews.co.th/

 

ที่มา https://www.parentsone.com/develop-tdas-for-autism-kid/