แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต สำหรับ ขร. ลจป. พนง. และ พกส.

  1. เอกสาร 2.1 (แบบประเมินข้าราชการ)
  2. แบบประเมินทักษะ ขร (รอบ 2-2561)
  3. เอกสาร 2.3 (แบบประเมินลูกจ้างประจำ)
  4. เอกสาร 2.2 (แบบประเมินพนักงานราชการ)
  5. แบบประเมินพกส.
  6. แบบประเมินทักษะ พกส (รอบ2-2561)