กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ(แบบขออนุมัติมัติใช้ตำแหน่งข้าราชการที่ว่างเพื่อสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ)