สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2562 “สุขภาพจิตไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย