ประชุมการชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่อง ทางสติปัญญา การเรียนรู้และ ออทิสติก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงตัวชี้วัดการพัฒนาระบบสนับสนุนอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่อง ทางสติปัญญา การเรียนรู้และ ออทิสติก วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี