กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก” (IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019) by TCC GROUP (North)

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก” ( (North)

กำหนดการ : วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
เริ่มต้น/เส้นชัย : บ้านโบราณเชียงใหม่ ถ.เจริญประเทศ
เส้นทางการวิ่ง : ผ่านสะพานขัวเหล็ก ทุกระยะ

วัตถุประสงค์

  1. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด มอบให้กับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในการช่วยเหลือ บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการพัฒนาการล่าช้า
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
  3. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นสื่อ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัคร 10 มกราคม 2562  – 10 กุมภาพันธ์ 2562 หรือเต็มตามจำนวนรับสมัคร 1,500 คน
ลงทะเบียน Online ในเว็บไซต์ JogAndJoy.Run (ชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ บัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal)

เอกสารแนบ
– โครงการ วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก by TCC Private Company Group”

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf Project IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019) by TCC GROUP 191