เชิญชวนประชาชนตอบแบบสำรวจ การรับรู้เครื่องหมายการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA

เชิญชวนประชาชนตอบแบบสำรวจ การรับรู้เครื่องหมายการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA
ร่วมสนุก ตอบแบบสำรวจลุ้นรับของรางวัลมากมาย

เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562
ประกาศผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ทาง www.ha.or.th และ Facebook : Thailand