รับมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

วันที่ 15 มีนาคม 2562 พญ.หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พญ.ดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในการรับมอบประกาศนียบัตร สถานพยาบาลผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี