จิตแพทย์ไทย คิดค้นเครื่องตรวจวินิจฉัย ออทิสติก สำเร็จ เสนอเวที ICA

ข่าวดี สำหรับผู้ปกครองเด็กพิเศษ กรมสุขภาพจิตวิจัยพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะออทิสติกในเด็กไทยโดยเฉพาะเป็นผลสำเร็จ สามารถพบความผิดปกติของเด็กได้เร็วกว่าเดิมตั้งแต่อายุ 1-2 ขวบ

“กรมสุขภาพจิต” ประสบผลสำเร็จ!พัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะ “ออทิสติก” เด็กไทย ชุดแรกของประเทศ!!

กรมสุขภาพจิตประสบผลสำเร็จพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะ “ออทิสติก” เด็กไทย ชุดแรกของประเทศ!! ตรวจพบได้เร็วตั้งแต่อายุ 12 เดือน เตรียมโชว์ในเวทีวิชาการระดับโลก!! เผย ขณะนี้มีเด็กป่วยใหม่เพิ่มวันละ 13 คน ปีละเกือบครึ่งหมื่น

พัฒนาชุดตรวจออทิสติกเด็กอ่อนกว่า12เดือนเครื่องแรกของไทย

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่  พัฒนาชุดตรวจออทิสติก ในเด็กอ่อนกว่า 12 เดือน เครื่องแรกของไทย ช่วยกระตุ้นพัฒนาพัฒนาการ เตรียมโชว์ในเวทีวิชาการระดับโลก

ประสบผลสำเร็จแล้ว! เครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะ ออทิสติกเด็กไทย ชุดแรกของประเทศ

กรมสุขภาพจิต ประสบผลสำเร็จพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะ “ออทิสติก”เด็กไทย ชุดแรกของประเทศ ตรวจพบได้เร็วตั้งแต่อายุ 12 เดือน เตรียมโชว์ในเวทีวิชาการระดับโลก เผยขณะนี้มีเด็กป่วยใหม่เพิ่มวันละ 13 คนปีละเกือบครึ่งหมื่น

ไทยพัฒนาชุดตรวจออทิสติกในเด็กอ่อน หวังช่วยเด็กออทิสติกได้รับการรักษาเร็วขึ้น

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ พัฒนาชุดตรวจออทิสติกในเด็กอายุ 12 เดือนเป็นเครื่องแรกในไทย แม่นยำสูง มาตรฐานเทียบเท่าเครื่องมือระดับนานาชาติ ตอนนี้ได้จดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย

พัฒนาสำเร็จ! เครื่องตรวจภาวะ “ออทิสติก” รู้เร็ว ตั้งแต่อายุ 1ขวบ

กรมสุขภาพจิตวิจัยพัฒนาเครื่องตรวจวินิจฉัยภาวะออทิสติก ในเด็กไทย และได้จดลิขสิทธิ์เป็นภูมิปัญญาของประเทศแล้ว เตรียมนำเสนอในเวทีโลกที่อังกฤษ วันที่ 27-28 ก.ย.นี้ คาดใช้ทั่วไทยในปี 2562