พิธีขึ้นเสาเอก อาคารผู้ป่วย 3 ชั้น

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมพิธี ขึ้นเสาเอกอาคารผู้ป่วย 3 ชั้น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงบประมาณ และกรมสุขภาพจิต

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงบประมาณ และกรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ป่วยเด็ก พร้อมเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และเครือข่ายหน่วยบริการงานสุขภาพจิตชุมชนด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก ณ โรงพยาบาลแม่แตง และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน 12 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้พิการตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 480 ราย เพื่อสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้พิการ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อให้เกิด Well-being ในระดับบุคคลและสังคม ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”

วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกบูธกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” โดยมีกิจกรรม บริการให้คำปรึกษาและประเมินภาวะติดเกม ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) พัฒนาการเด็กปฐมวัย การทำสมุดเล่มเล็ก Pop up ส่งเสริมการอ่าน การแสดงจากทีมรวมดาว ละครบำบัดสถาบันพัฒนาการเด็กฯ กิจกรรมเล่นสนุก ลุ้นรางวัล และการเสวนาหัวข้อ “เด็กติดเกมส์ ปัญหาของใคร” โดยจิตแพทย์ และสหวิชาชีพด้านพัฒนาการเด็ก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

1 3 4 5 6 7 11